Sizga qo‘ng‘iroq qilishdi & Men aloqadaman!

Chop etish versiyasi

«Sizga qo‘ng‘iroq qilishdi!» —UMS abonentiga telefoniga ulanish mumkin yoki hattoki o‘chrilgan vaqtda birorta ham chaqiriqni yo‘qotmaslik imkonini beruvchi qo‘shimcha aloqa xizmatidir. O‘tkazib yuborilgan chaqiriqlar haqida axborotniabonent808 raqamidan SMS-xabarlar shaklida oladi.

«Sizga qo‘ng‘iroq qilishdi!»xizmatiga va roumingda ham ulanish mumkin. Shuni unutmaslik kerakki, UMS tarmog‘da xizmatningo‘ziva kiruvchi SMS bepul hisoblanadi, qator mamlakatlarda mobil aloqa operatorlari kiruvchi SMSga haq oladilar.

Xizmatga qanday ulanish mumkin:

«Sizga qo‘ng‘iroq qilishdi!»xizmati hamma abonentlarga ulangan. Agar xizmatni o‘chirib, uni yana qayta ulashga qaror qilgan bo‘lsangiz, quyidagilarni amalga oshirishingiz zarur:

 • Коmpaniiabonеntlargaxizmatko‘rsatishofislarigamurojaateting;
 • «Intеrnеt-yordamchi» orqali;
 • *111*0131# raqamiga USSD-so‘rov jo‘natib.
 • 616013 raqamiga 1soni bilan SMS jo‘natib.

Xizmat «Boshqa manzilga yo‘llash» xizmati faollashtirilganlik sharti bilan ishlaydi.

Diqqat! Xizmatga ulanishda raqamga boshqa manzilga yo‘llash, «Xizmat ko‘rsatish zonasidan tashqarida», «Band», «Sizga qo‘ng‘iroq qilishdi!» xizmatlari avtomatik holda o‘rnatiladi. Shu bilan birga, ilgari o‘natilgan boshqa tеlеfon raqami manzilga yo‘llash xizmati bekor qilinadi.

Narxi.

Ulanganda yangi abonentlarga “Sizga qo’ng’iroq qilishdi/Aloqadaman” xizmatini 30 kun davomida bepul ishlatish uchun faollashtirish imkoniyati taqdim etiladi!

30 kundan so’ng xizmat narxi 84.21 so'mni tashkil etadi.

Amaldagi abonentlar uchun “Sizga qo’ng’iroq qilishdi/Aloqadaman” xizmatining abonent to’lovi - kuniga 84.21 so'm


«Sizga qo‘ng‘iroq qilishdi!»xizmati ulanish bilan darhol ishga tushadi.

Misol uchun, kiruvchi SMS-xabarlar:

Sizga qo‘ng‘iroq qilishdi (2):

+998971030909 (1) 14.09.07 16:07:07

+998971300909 (1) 14.09.07 17:00:02

Jo‘natuvchi (Sender): 808

Jo‘natuvchi raqami sifatida «Sizga qo‘ng‘iroq qilishdi!» xizmatni boshqaruvchi raqamdan foydalaniladi .

Xizmatni qanday boshqarisladi:

O‘tkazib yuborilgan chaqiriqlar bo‘yicha SMS-xabarlar оlish uchun «Xizmat ko‘rsatish doirasidan tashqarida xizmatiga/ulanishilgan» bo‘lishi shart:

Sizningmobil telefoningizdan ##62*+998970000007# raqamiga qo‘ng‘iroq qiling

yoki

Mobil tеlеfoni menyusi orqali:

 • «Boshqa manzilga yo‘llash»/«Call divert» bo‘limiga kiring
 • «Xizmat ko‘rsatish doirasidan tashqarida»/«Out of reach» sharti bo‘yicha boshqa manzilga yo‘llashni tanlang.
 • «Ulash»/«Set» buyrog‘ini bosing
 • Paydo bo‘lgan +998970000007ko‘rinishdagi va ОКbuyrog‘ini bosing.

Diqqat! Boshqa manzilga yo‘llash xizmatini o‘rnatishda «Xizmat ko‘rsatish doirasidan tashqarida»xizmat raqamida «Sizga qo‘ng‘iroq qilishdi!»,ilgari o‘natilgan boshqatelefon raqami manzilga yo‘llashxizmati о’chiriladi.

O‘tkazib yuborilgan chaqiriqlar bo‘yicha «Band» SMS-xabar оlish uchunquyidagilar zarur:

Mobil tеlеfoni bilan ##67*+998970000007# raqamiga qo‘ng‘iroq qiling

yoki

Mobil tеlеfoni menyusi orqali:

 • «Boshqa manzilga yo‘llash»/«Call divert» bo‘limiga kiring
 • «Band»/«On busy» sharti bo‘yicha boshqa manzilga yo‘llashni tanlang
 • «Ulash»/«Set» buyrog‘ini bosing
 • Paydo bo‘lgan+998970000007raqamni kiriting va ОКbuyrog‘ini bosing.

Diqqat! Boshqa manzilga yo‘llash «Band» xizmatio‘rnatilishibilantelefonraqamiga xizmatiilgario‘rnatilganboshqa«Sizga qo‘ng‘iroq qilishdi!» xizmati(masalan, sizningovozlipochtalaringiz.)bekorqilinadi. Boshqa manzilga yo‘llashni «Band»/«On busy», «Chaqiriqni kutish» xizmati faollashtirilganbo‘lsa, o‘rnatish tavsiya etilmaydi. Aks holda, kutish holatida bo‘lgan chaqiriq haqida ma’lumotlar sizga SMS-xabarlar sifatida qayta kelaveradi.

Agar o‘tkazib yuborilgan chaqiriqlar bo‘yicha SMS-xabarlarоlishni xohlamasangiz, «Xizmat ko‘rsatish doirasidan tashqarida /O‘chirilgan» bo‘lishi shart:

Мobil tеlеfoningizdan ##62# raqamiga qo‘ng‘iroq qiling

yoki

Mobil tеlеfoni menyusi orqali:

 • «Boshqa manzilga yo‘llash»/«Call divert» bo‘limiga kiring.
 • «Xizmat ko‘rsatish doirasidan tashqarida»/«Out of reach» sharti bo‘yicha boshqa manzilga yo‘llashni tanlang.
 • «O‘chirish»/«Cancel» buyrog‘ini bosing.

Diqqat! Boshqamanzilgayo‘llashda«Xizmat ko‘rsatish doirasidan tashqarida» boshqatelefonraqamiga (masalan,sizningovozlipochtalaringiz) o‘tkazib yuborilgan chaqiriqlar «Xizmat ko‘rsatish doirasidan tashqarida/O‘chirilgan» bo‘yicha SMS-xabarlarni boshqamanzilga yo‘llash xizmatiga ulanguncha olmaysiz, shu sababli raqamga «Sizga qo‘ng‘iroq qilishdi!» xizmati ulanmaydi.

O‘tkazib yuborilgan chaqiriqlar bo‘yicha SMS-xabarlar olishni xohlasangiz, «Band» xizmati bo‘lishi shart:

Mobil tеlеfoningizdan

##67# raqamiga qo‘ng‘iroq qiling

yoki

Mobil tеlеfoni menyusi orqali:

 • «Boshqa manzilga yo‘llash»/«Call divert»bo‘limiga kiring.
 • «Band»/«O n busy» sharti bo‘yicha boshqa manzilga yo‘llashni tanlang.
 • «O‘chirish»/«Cancel» buyrog‘ini bosing.

Diqqat! «Band» shartibilanboshqamanzilgayo‘llashxizmatinio‘rnatishuchunboshqatelefonraqamiga (masalan, raqamgaovozlipochtalaringizni) «Band» shartisababliO‘tkazib yuborilgan chaqiriqlarbo‘yicha, boshqa manzilga yo‘llash xizmatio‘rnatilmagunigaqadar, SMS-xabarlar ololmaysiz, shusababli raqamga «Sizga qo‘ng‘iroq qilishdi!»xizmatio‘rnatilmaydi.

Xizmatqandayo‘chiriladi:

Siz«Sizga qo‘ng‘iroq qilishdi!» xizmatini o‘chirish uchun:

 • Kompaniyaning abonеntlarga xizmat ko‘rsatish ofislaarigamurojaatetib.
 • «Intеrnеt-yordamchi» orqali.
 • *111*0130#raqamiga USSD-so‘rovjo‘natib.
 • 616013 raqamiga 0 soni bilan SMSjo‘natib.