Chaqiriqni boshqa manzilga yo‘llash

Chop etish versiyasi

Mobil telefoningizga kiruvchichaqiriqlar siz ko‘rsatgan shahar (shaharlararo va Xalqaro raqamlarga shunga muvofiq orqali kod orqali o‘tkazilishi mumkin) yoki mobil raqamiga o‘tkazish Imkonini beradi.

Mazkur xizmatdan foydalanish uchunmеnyu yordamida yoki klavishda terib, telefonni faollashtirishingiz zarur.

Shaharva mobil raqamiga chaqiriqlarni boshqa manzilga yo‘llash

Kodlar

**kod *telefon raqamiXNformatida # (chaqiriq)

21 – barcha qo‘g‘iroqlar/ all calls raqam Band bo‘lganda,67 – barcha qo‘g‘iroqlar, / raqam javob bermaganda on busy 61 – barcha qo‘g‘iroqlar, telefon Xizmat ko‘rsatish doirasidan tashqarida yoki o‘chirilganda / no reply – / 62 barcha qo‘g‘iroqlar

O‘rnatishni tekshirish: *#kod# (chaqiriq)

Dеaktivatsiya: ##kod# (chaqiriq)

(chaqiriq) - telefonapparatida funksional klavish orqali ulash

Izoh

Boshqa manzilga yo‘llasngan, boshqa manzilga yo‘llash xizmati o‘rnatilgan raqamdan chiquvchichaqiriqqа (tarif-rejasiga muvofiq) chaqiriq yo‘nalishga asosan narxlanadi.

Misol

Barcha tovushli qo‘ng‘iroqlarni boshqa manzilga yo‘llashda, 123-45-67 shahar raqamiga yo‘naltirilgan raqam 20 soniya mobaynida (vaqt oralig‘i: 5, 10, 15, 20, 25 va 30 soniya bo‘lishi mumkin) javob bo‘lmasa, **61*1234567*11*20# (chaqiriq) bo‘lishi kerak:

Boshqa manzilga yo‘naltirsh xizmatini o‘rnatishda chaqiriqdа telefonqo‘ng‘iroqlaridan ТA – turi (umolchaniya bo‘yicha 10o‘rnatilishi)dan foydalanish mumkin:

  • 10 – barcha turdagi
  • 11 – ovos
  • 13 – faks
  • 25 – ma’lumotlar

Faollashish:

**kod * tеlеfon raqami (*ТС (*vaqt))# (chaqiriq)

Dеaktivatsiya:

##kod (*ТС)# (chaqiriq)