Hisob to'ldirish

Saytning oddiy talqini
Orqali hisobni to’ldirish
Orqali hisobni to’ldirish